«

»

Şub 12

Profit Clicking Hakkında Merak Ettikleriniz!1774_10_1İnternet üzerinden online para kazandıran sistemlerden biri olan ‘’ ProfitClicking ‘’ , yatırım yaparak para kazanma metoduyla çalışan bir sistemdir. ProfitClicking , üyelerine 2 farklı koldan kazanç fırsatı sunmaktadır:

İlk ihtimalde üyeler, sistemi tanıtıp ürünleri satarak kazanç sağlayabilirler. İkinci ihtimalde ise üyeler, sistemde yatırım yaparak pozisyon alıp kazanç elde edebilirler. Bu uygulamada yatırımcı adına 1. alternatifi seçen gruptakiler ürünün tanıtımını, reklamını ve satışını yaparlar ve 81 gün süresince yatırımcıya kar payı verirler. Kar payı oranı hafta sonu günleri için %1.5 iken, çalışma günlerinde %2 olarak belirlenmiştir.
ProfitClicking sisteminde reklam alanlarına bağlı olan pazarlama ağları vardır ve yatırımcı bu reklamlardan parçalar halinde pozisyon satın alarak sistemde kazanç elde ederler. Sistemde her bir yatırım hareketi pozisyon almak olarak nitelendirilmektedir. 1 pozisyonun parasal değeri 10 USD olarak belirlenmiştir. Üyeler, ne kadar kazanmak istediklerine bağlı olarak o kadar miktarda pozisyon alabilmektedirler. Bu anlamda site yönetimi, sistemdeki yatırımların faize yönlendirilmediğini ve reklam ile ilgili yatırımlarda değerlendirildiğini kesin olarak bildirmektedir. İşleyişi daha basit bir anlatımla açıklayacak olursak; sisteme üye olan kişiler sadece bir ürün almakta, bu ürün diğer bir kişi veya kişiler tarafından işletilerek kar elde edilmekte ve elde edilen kardan ilgili üye pay almaktadır. Açıklanan bu sistemin en ilginç yönü ise, hisse senetleri alımından farklı olarak alım – satıma konu olan ürünün “ reklam ” olmasıdır.

HEMEN ÜCRETSİZ ÜYE OL HESABINA 10 $ EKLENSİN!

Tüm dünyada genel olarak ölçülen reklam gelirlerine bakıldığında; reklamcılık sektörünün, diğer sektörlere göre karlılık oranlarının çok daha yüksek olduğu tespit edilmektedir ve bu da ProfitClicking yatırımcılarının sahip oldukları sermayeyi ne kadar isabetli bir şekilde yönetiyor olduklarının bir göstergesidir. ProfitClicking sisteminde üyelerden herhangi bir üyelik ücreti alınmaz ve sisteme giren her yeni üyeye 10. 00 USD miktarında bonus para hediye edilir. Üye olan herkesin mutlak para yatırma zorunluluğu yoktur; ancak sistemin işleyişi gereği bir üye ne kadar çok yatırım yaparsa, kazancı da o oranda artar. Bunu matematiksel olarak örneklendirecek olursak; 10. 00 USD ile bir pozisyon alıp sabırla bu miktarın kar getirmesini beklemek yerine, 100 USD’ lık bir yatırımla başlayıp günlük 100 x 2% = 2 USD kazanarak beşinci günün sonunda bir pozisyon daha alacak miktarda kar elde etmek mümkün hale gelir ve böylece toplamda yatırımcı üye 11 pozisyona çıkar. İşte bu şekilde artarak yapılan yatırımlar, elde edilecek getirilerin de katlanarak çoğalmasını sağlar. Ancak her pozisyon için bir sistemde işlemde kalma süresi, 88 gün olarak belirlenmiştir. Yani, belirlenmiş olan bu sürenin sonunda artık o pozisyonda kazanç sağlanamaz. Süresi biten her 4 pozisyon, 1 matrisi oluşturur. Oluşan matrisler sistemde kalır ve sistem tarafından doldurulur. Bu süre bazen bir – iki hafta olurken, bazen de bir veya iki aya kadar uzayabilmektedir. Matrisin dolması sonucunda ilgili üye, oluşturduğu her bir matris için 60 USD ek miktarda bir para kazanmaktadır. ProfitClicking sistemine dahil üyeler bakımından, diğer birtakım sistemlerden farklı olarak, yeni üye kazandırma zorunluluğu olmamakla birlikte, üyelerin kendi linkleri vasıtasıyla sisteme giren alt üyelerin yatırımları üzerinden % 10, alt üyelerin sahip olduğu alt üyelerin her birinden de % 5 kazanç elde edebilmeleri mümkün kılınmıştır. Sistemin sağladığı kolaylık ve avantajları inceleyecek olursak, aşağıdaki gibi bir özetleme yapılabilir:

Sisteme dahil olan üyelerin web sitesine sahip olmaları gerekmemektedir. Sisteme dahil olan üyeler bakımından ürün pazarlama veya ürün satma gibi bir zorunluluk söz konusu yoktur. Üyelerin bu sistemde yatırımlarını işletebilmeleri için uzun bir süre boyunca internet başında vakit harcamalarına gerek kalmamaktadır. Sistemin organizasyonu çerçevesinde üyelerin elde edebilecekleri kazancın miktarı ve bu kazancı elde edebilme süresi belirli ve nettir.
ProfitClicking sistemi, diğer sistemlerden farklı olarak, üyelerine eğitim setleri ve benzeri gibi herhangi bir kitap ya da broşür alma zorunluluğu yüklemez. ProfitClicking sistemi üyelerinin sisteme yeni üyeler kazandırmak gibi bir misyonları veya zorunlulukları bulunmamaktadır. Bununla birlikte, sisteme yeni üye getirmeleri halinde ise, kendilerine kazanç anlamında birtakım avantajlar da sağlanmaktadır. Son olarak, ProfitClicking sisteminde üyelerin her biri, kendi yatırımlarının patronlarıdır, ki bu husus, sistemin en önemli özelliklerinden birini teşkil etmektedir.

HEMEN ÜCRETSİZ ÜYE OL HESABINA 10 $ EKLENSİN!

ProfitClicking sisteminin yukarıda açıklanan olumlu özelliklerine ek olarak bir konuyu daha gündeme getirmek gerekmektedir. Benzer sistemleri yürüten diğer kuruluşlar gibi, zaman zaman ProfitClicking sisteminde de risk oranları artabilir ve bu durumu takiben birtakım öngörülebilir sıkıntılar ortaya çıkabilir. Böyle bir durum baş gösterdiğinde, diğer benzer sistemlerin aksine, ProfitClicking, sistemi kapatıp piyasadan bir anda çekilerek üyeleri mağdur durumda bırakmak yerine, ‘’ restart ‘’ olarak adlandırılan yöntemle kendini korumaya alarak ortaya çıkması muhtemel olan problemi atlatır. Bu yöntemle sistem sürekliliğini muhafaza etmiş olur. Sistemde restart yapmak için belirlenmiş olan minimum süre 90 gündür; yani, belirlenmiş olan bu asgari süreden daha sık aralıklarla bu yola başvurulamaz. Bunun da amacı, üyelerin zarar etmelerinin önüne geçmek ve onları bu tür riskli durumlardan korumaktır. Restart yönteminin nasıl uygulandığına bakacak olursak; bu uygulamayı aşağıdaki adımlara bölerek incelemek mümkündür:

– Restart uygulamasının hayata geçirileceğine karar verilmesi üzerine, restart’ın yapılacağı ve bunun uygulamaya başlama tarihi tüm üyelere mail sistemiyle duyurulur ve gerekli tüm bilgilendirmeler mailin içeriğine yazılır.

– Yine aynı mailde üyelere bir oran bildirilir ve bu orana göre üyenin süresi bitmemiş ve henüz devam etmekte olan pozisyonlarından ne kadarının kapatılıp matrixe aktarılacağı açıklanır.

Açıklanan bu uygulama sayesinde ProfitClicking sistemi çökme riskini atlatır ve tekrar karlı bir şekilde işlemeye devam eder.

ProfitClicking sisteminin işleyişini yukarıdaki gibi açıkladıktan sonra, konuya ilişkin bu sistem hakkında tecrübesi veya fikri olan birtakım kişilerin yorumlarına da yer vermek gerekir. Yorumlar özellikle “ HYIP ” adı altında ifade edilen yüksek kazanç oranlı yatırım programı ekseninde yapılmaktadır. HYIP sistemleri, tıpkı ProfitClicking gibi, yatırımcıların sahip olduğu sermayeyi kendilerine çekerek karşılığında yüksek kazanç vaat etmektedirler. Ancak bu tür sistemlere ilişkin genel kanı pek de olumlu olmayıp bu programların aslında bir çeşit dolandırıcılık olduğu iddia edilmektedir. HYIP sitelerinin uzun vadede sürdürülmesi mümkün olmayacak seviyede yüksek kar getirileri öngörmesi, fakat daha sonraki aşamalarda yatırımcıların sisteme getirdiği ana parayı dahi ödemeden sistemi kapatarak yatırımcıları adeta yüz üstü bırakması yönünde birçok eleştiri mevcuttur. Öne sürülen bu iddiaların dayanağını teşkil eden önemli bir örneğe bakıldığında, 2008’de ” Colonyinvest “ adlı bir HYIP sitesi, 50 bin Taylandlıyı bu şekilde dolandırarak toplam 150 milyon Amerikan Doları tutarında bir miktarla piyasadan çekilmiştir. ProfitClicking’in de bu tür amaca sahip bir HYIP sitesi olup olmadığı tartışılmakla birlikte, bu yönde bir iddianın şu aşamada siteye yöneltilmesi pek ispatlanabilir bir durum değildir. Ancak zaman içinde iddianın doğruluğu veya yanlışlığı izlenilerek görülecektir.

Bizzat ProfitClicking kullanıcısı olan kişilerin yapmış olduğu yorumlar da önemlidir. Öncelikle, ProfitClicking’in sözleşmesinde herhangi bir para kazandırma taahhüdü olmadığı ve bu meyanda riskin kullanıcılara ait olduğu açıkça ifade edilmekte ve bu durum birçok kullanıcı tarafından da kabullenilmektedir. Ancak kullanıcıların genel olarak ortak bir şekilde şikayet ettikleri en önemli husus, ödemelerin geç yapılması ve sorunsuz bir şekilde karların sistemden çekilememesidir. İkinci eleştiri konusu ise, ProfitClicking sistemi hakkında yukarıda detaylı bir şekilde işleyişini anlattığımız restart uygulamasının aksak bir şekilde yürütülmesidir. Şikayetlerini ifade eden kullanıcılara göre, restart yapılacağı yetkililerce belirtildiği halde, kullanıcılara söz verilen tarihte bu uygulanmayarak yatırımcılar için belirsizlik ortamı yaratılmaktadır. Böyle bir durumda yatırımcılar uzun vadede elde ettikleri getirileri sistemden ne zaman çekebileceklerini dahi öngörememektedir. Her ne kadar sitede restarta tabi olan pozisyonları yatırımcılara yeniden geri döneceği belirtiliyor olsa da, bunun nasıl ve ne kadarlık bir süreçte gerçekleşeceği hakkında herhangi bir bilgilendirme yapılmamakta olduğu da yine birtakım üyeler tarafından ileri sürülmektedir. Bunun dışında, ProfitClicking’in AVO gibi diğer HYIP sitelerine kıyasen kar getirisi için daha uzun bir vade gerektirdiği ve ProfitClicking sisteminde elde edilen karların da yine diğer sitelere göre daha düşük bir oranda olduğu da ileri sürülmektedir. Bunun bir anlamda olumlu bir eleştiri olduğu savunulabilir; çünkü yatırımcılar için aslında mantıklı ve gerçekçi bir tablo çizildiği açıktır.

Siz de profitclicking sistemi hakkında görüş ve önerilerinizi bildirmek isterseniz aşağıda bulunan yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Profitclicking sistemine üye olanlar, bu sistemden para kazananlar, bu sistemden ayrılanlar, hala bu sistemin içinde yer almaya devam edenler öneri, görüş ve deneyimlerini burada paylaşırlarsa hem bilgi alışverişinde bulunmuş oluruz hem de bu sistem hakkında bilgi sahibi olmayanlar bu yorumlardan faydalanırlar. Görüşleriniz bizim için değerlidir. Hepinizin değerli yorumlarınızi mutlaka bekliyoruz.

HEMEN ÜCRETSİZ ÜYE OL HESABINA 10 $ EKLENSİN!

ekisfikirleri

 

1 yorum

 1. vahdettin

  Hayatta gördüğüm en kolay para kazanma yöntemi….

  Günde sadece 20 saniyelik 3 reklam izleyerek
  müthiş paralar kazanabilirsiniz
  %100 garanti kazanc fırsatına
  ücretsiz üye olun anında 10$ kazanın
  günlük kazancınızı sürekli artırmak
  için ve detay bilgi almak icin linki tıklayınız yada benimle
  iletişime geçin birlikte kazanalım.

  iletişim tel: 0505 799 77 82
  Vahdettin turan

  http://onlinekazanc31.blogspot.com/

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>